Non-stop | Full
Course name Manager's toolkit
Course date 10.01.2023 - 30.11.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sari Suominen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.10.2023
Course enrolment info

Manager's toolkit

10.01.2023 - 30.11.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa:

  • hakea ja hyödyntää erilaisia esihenkilön työkaluja tiimin sekä oman työskentelynsä ja kehittymisensä tukena
  • tarkastella omaa hyvinvointiaan ja kehittää sitä
  • arvioida ja kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan

Sisältö:

Esihenkilön työkalut seuraavista näkökulmista:

  • tiimin ja oman työskentelyn tukeminen ja kehittäminen
  • oman työhyvinvoinnin huomioiminen ja kehittäminen
  • omien viestintä- ja vuorovaikutustaitojen arviointi ja kehittäminen.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Esihenkilön työkalupakki on 100-prosenttinen HopOn-verkkototeutus, johon voit hypätä mukaan ja suorittaa sen itsellesi parhaiten sopivana aikana aikavälillä 10.1.-30.11.2023.

Opintojakso sisältää kolme tehtäväpakettia, jotka yhdessä muodostavat 5 op:n laajuisen kokonaisuuden. Tehtävät ovat yksilötehtäviä. Tehtäväpaketit suoritetaan järjestyksessä ja ne palautetaan Moodleen. Opettaja tarkistaa tehtävät kuukausittain: kuukauden loppuun mennessä palautetut tehtävät tarkistetaan aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, pois lukien heinä- ja elokuu. Tehtävät sisältävät asiantuntijapuheenvuoroja, oman osaamisen pohdintaa, kirjallista työskentelyä ja kontaktointia itse valittuun yritykseen (esimiehen haastattelu).

Course enrolment info

Tutkinto- ja polkuopiskelija: TÄRKEÄÄ! Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi vahvistuksen, joka sisältää aloitusohjeen opintojaksolle. Säilytä ohje ja voit aloittaa opinnon suorittamisen, kun kurssialusta aukeaa eli 10.1.2023 lähtien. Mikäli et saa viestiä, niin tarkista ensin myös roskaposti ja ota sitten yhteys campusonline@lab.fi.

Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille.

Opintojaksolla on 230 paikkaa CampusOnline-opiskeljoille. Ilmoittautuminen sulkeutuu, kun paikat ovat täynnä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.