Spring | Full
Course name Management Law YAMK
Course date 20.02.2023 - 28.04.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Kari Hämeenaho
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Management Law YAMK

20.02.2023 - 28.04.2023

Course description

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • tärkeimmät esimiehen toimintaan liittyvät juridiset asiat ja tuntee olennaisen työelämään liittyvän lainsäädännön sisällön.
  • ratkaista keskeiset juridiset kysymykset esimiestyössä.

Sisältö:

Tämän kurssin jälkeen tunnet keskeisen työ- ja virakasuhteeseen littyvän laisäädännön!

Opiskelija tuntee tärkeimmät esimiehen toimintaan liittyvät juridiset asiat ja osaa ratkaista keskeiset juridiset kysymykset esimiestyössä. Opiskelija osaa työsopimuksen solmimimisen, työantajan ja työntekijän oikeudet ja velvoitteet, työehtosopimus, työaikalain ja vuosilomalain pääperiaatteet.

Opiskelija ymmärtää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija osaa laatia työsopimuksen ja tuntee työehtosopimuksen merkityksen työsuhteessa. Opiskelija tuntee työaikalain, vuosilomalain pääpiirteet sekä virkasuhteeseen liittyvän keskeisen säätelyn

Assessment criteria

1-5

Arvosana muodostuu tentin perusteella.

Course way of working and time table

Verkko-opetus (aikaan sidotut luennot ja itsenäinen työskentely). Kurssilla tehdään harjoituksia. Kurssin moodlealustalla on linkki kunkin viikon luentoihin. Verkkotentti (Moodle tentti + valvonta Teams/Zoom).

Opetus lukujärjestyksen mukaan.Omatoiminen opiskelu ja tehtävät ohjeistetaan kurssialustalla. Aloitusluennot pakolliset ja kurssin suorittamisen edellytys. Lupa poissaloon tulee saada opettajalta. Kaikki harjoitukset on palautettava määräaikaan mennessä. Tarkempi ohjeistus kurssialustalla.

 

Course additional info

Huom! Kurssilla aikaan sidottuja luentoja. Lukujärjestys valmistuu joulukuun aikana ja nähtävillä silloin toteutussuunnitelmassa.

Course enrolment info

Nyt paikat ovat täynnä! Enempää ilmoittautumisia ei valitettavasti voi ottaa vastaan.

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.