Spring
Course name Managerial Communication
Course date 25.01.2021 - 31.03.2021
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.11.2020 - 10.01.2021
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Managerial Communication

25.01.2021 - 31.03.2021

Course description

Tavoitteet

 • Oivallat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön olennaisena osana.
 • Osaat hahmottaa esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla.
 • Opit sellaisia viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään sekä muutostilanteissa.

Sisältö

 • Viestintä osana esimiestyötä
 • Esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot
 • Viestintä muutostilanteessa
 • Palautteen anto osana esimiesviestintää
 • Esimiehen haastattelu/oman esimiesviestinnän kehittäminen työntekijöiden palautekyselyn avulla
 • Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja esimiehen työhön tutustuminen/oman esimiesviestinnän kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen omissa oppimistehtävissä
 • Essee-tyyppisten tekstien tuottaminen

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 25.1. tutustumista varten. Osallistujille lähetetään kurssiavain sähköpostitse.

Opintoihin sisältyy neljä virtuaalioppituntia Moodlen Collaborate-tilassa 2.2. klo 14-15.30 4.2. klo 14-15.30 9.2. klo 14-15.30 11.2. klo 14-15.30

Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti annettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Reaaliaikaisilla oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

 

Course way of working and time table

Oppimistehtävien lähdekirjallisuusvinkkejä

 • Puro, Jukka-Pekka 2004. Esimiehen viestintätaidot.
 • Roth, Pia-Christina & Saarenpää, Jari 2020. Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä.
 • Kuusela,Sari 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot.
 • Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille.
 • Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.
 • Pirinen, Helka 2014. Esimies muutoksen johtajana.
 • Järvinen, Pekka 2014. Esimies ongelmatilanteissa.

Hyväksyttävään suoritukseen tarvitaan neljä tiivistä tekstiä, joissa on käytetty lähteitä apuna ja niihin on viitattu asianmukaisesti teksteissä. Neljänteen oppimistehtävään kuuluu joko esimiehen haastattelu tai oman esimiesviestinnän kehittäminen esim. palautekyselyllä.