Fall | Full
Course name Managerial Communication
Course date 24.10.2022 - 30.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Satu Saarinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 09.10.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Managerial Communication

24.10.2022 - 30.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

 • Oivallat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön olennaisena osana.
 • Osaat hahmottaa esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla.
 • Opit sellaisia viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään sekä muutostilanteissa.

Sisältö

 • Viestintä osana esimiestyötä
 • Esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat
 • Esimiehen vuorovaikutustaidot
 • Viestintä muutostilanteessa
 • Palautteen anto osana esimiesviestintää
 • Esimiehen viestintä haasteellisissa tilanteissa

Assessment criteria

Hyväksyttävään suoritukseen tarvitaan neljä tiivistä tekstiä, joissa on käytetty lähteitä apuna ja niihin on viitattu asianmukaisesti teksteissä.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 24.10. tutustumista varten.

Opintoihin sisältyy neljä virtuaalioppituntia Moodlen Collaborate-tilassa

1.11. klo 14-15.30

3.11. klo 14-15.30

8.11. klo 14-15.30

10.11. klo 14-15.30

Muuna aikana opiskellaan itsenäisesti annettujen tavoitteiden ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Reaaliaikaisilla oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

Course info

Oppimistehtävien lähdekirjallisuusvinkkejä

 • Puro, Jukka-Pekka 2004. Esimiehen viestintätaidot.
 • Roth, Pia-Christina & Saarenpää, Jari 2020. Sudenpentujen käsikirja esimiehille – Vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset tunteet työelämässä.
 • Kuusela, Sari 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot.
 • Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille.
 • Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa.
 • Pirinen, Helka 2014. Esimies muutoksen johtajana.
 • Järvinen, Pekka 2014. Esimies ongelmatilanteissa.

Course additional info

Opintojakso soveltuu esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen avuksi sekä henkilöille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esimies- ja johtamistehtäviin.

Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja esimiehen työhön tutustuminen/oman esimiesviestinnän kehittäminen ja tiedon hyödyntäminen omissa oppimistehtävissä. Opintojaksoon sisältyy verkko-oppitunteja ja itsenäistä opiskelua sekä neljän essee-tyyppisen tekstin tekeminen.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.