Fall
Course name Spanish for beginners 1
Course date 02.09.2024 - 08.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Petteri Ruuska
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 25.08.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Spanish for beginners 1

02.09.2024 - 08.12.2024

Course description

TAVOITTEET:

Opintojakson tarkoitus: Tutustut espanjan kielen alkeisiin sekä espanjankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi opintojakson ymmärrät ja hallitset espanjan kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt käyttämään kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset espanjan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla.

Opintojakson osaamiset: Opintojakso kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite: Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä ja puheesta. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja espanjankielisen maailman välisiä kulttuurieroja.

SISÄLTÖ:

Ääntäminen

Viestintä: tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen espanjan kielen taito. Esimerkiksi itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, perhesuhteet, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet, kellonaika ja kalenteri, harrastukset, tykkäämisen ilmaiseminen.

Kielioppi: säännöllisten ja tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesens- eli nykymuodot, myönteinen ja kielteinen lause, kysymysten muodostus, persoonapronominit, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, adjektiivien taivutus ja paikka, rakenne ”tykätä jostakin”.

Kulttuurituntemus: espanjankielisen kulttuurin ominaispiirteitä, viestintäkulttuuri sekä Espanjan maatuntemus.

Prerequisites

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua espanjan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti. Ei edellytä aiempia opintoja kielestä.

Assessment criteria

Hyväksytty: Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät, mahdolliset välitestit ja lopputentin hyväksytysti.

Hylätty: Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

Course way of working and time table

Verkkototeutus 2.9.-8.12.2024 (4-6 Zoom-tapaamista)

Course enrolment info

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan “Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.