Spring
Course name Basics of Spanish 2
Course date 18.01.2024 - 04.04.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Virpi Castrén
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 27.11.2023 - 01.01.2024
Implementation plan
Enrol

Basics of Spanish 2

18.01.2024 - 04.04.2024

Course description

Opiskelija

 • osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
 • osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
 • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
 • tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2.

Opintojaksolla tutustutaan Espanjaan ja muutamiin Latinalaisen Amerikan maihin sekä joihinkin espanjankielisen kielialueen kulttuurillisiin ominaispiirteisiin.

Prerequisites

HUOM! Lähtötaso: espanjan perusteet 1  tai muutama lukiokurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen. Jos olet epävarma tasostasi, ota yhteys opettajaan (virpi.castren@laurea.fi).

Assessment criteria

Arviointikriteerit

 • Arviointiasteikko: 1 – 5.
 • Arviontiperusteet: jatkuva näyttö, aktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.
 • Tarkemmat arviointikriteerit tämän opintojakson Canvas-tilassa.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla 25.1.2024 on PAKOLLINEN läsnäolo! Jos et ole tällöin paikalla, poissaolo katsotaan opintopaikasta luopumiseksi.

Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen). Nämä kolme poissaolokertaa eivät voi olla peräkkäisillä viikoilla, eikä poissaoloja voi korvata ylimääräisillä kirjallisilla tehtävillä.

Course way of working and time table

 • Ensimmäisellä luentokerralla 25.1.2024 on pakollinen läsnäolo!
 • Zoom-istunnot tiistaisin, ensimmäinen kerta 2,5 h klo 9.00-11.30, sen jälkeen 9.30-11.30
 • 25.01.2024 09.30 – 11.30
 • 01.02.2024 09.30 – 11.30
 • 22.02.2024 09.30 – 11.30
 • 29.02.2024 09.30 – 11.30
 • 07.03.2024 09.30 – 11.30
 • 14.03.2024 09.30 – 11.30
 • 21.03.2024 09.30 – 11.30
 • 28.03.2024 09.30 – 11.30
 • 04.04.2024 09.30 – 11.30
 • lopputentti Canvasissa, ei Zoom-istuntoa
 • Vain kolmelta virtuaali-istunnolta voi olla poissa pedagogisista syistä (esim. suullisen kielitaidon harjoittaminen).
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen. )
 • Työtila Canvasissa

Course info

 • Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
 • Istuntoihin on osallistuttava sellaisessa tilassa, missä kameran auki pitäminen on mahdollista (yleensä kamera päällä ns. breakout-huoneissa, kun tehdään pari- tai ryhmätöitä).
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop: Ventana 2. (suositus painettu kirja, opintojakson suorittaminen ilman kirjaa ei ole mahdollista): kappaleet 1 – 4, 6 teemat: terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu.
 • Kielioppi: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit (kielioppikertausta muistakin asioista).
 • Opettajan lisämateriaali sekä opiskelijan digitehtävät.
 • Lisämateriaalina Sanomapron Arttu-(äänitiedosto) ja Sanastot -sovellukset, jotka voit ladata ilmaiseksi esim. Google Play -kaupasta.

Course additional info

 • Tällä opintojaksolla tarvitset tietokoneen, webbikameran ja mikrofonin Zoom-istuntoja varten.
 • Tentissä käytämme Proctorio-valvontatyökalua. Opintojakson osallistujan tulee suostua Proctorio-laajennuksen asentamiseen tietokoneelleen.