Spring
Course name Basics of Spanish
Course date 25.01.2023 - 12.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Mylläri Anu
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 11.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of Spanish

25.01.2023 - 12.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa espanjan ääntämisen ja intonaation perusteet. Hän hallitsee kielen keskeisimpiä perusrakenteita ja yleiskielen perussanastoa. Opiskelija selviytyy jokapäiväisistä puhetilanteista ja osaa viestiä auttavasti työelämän, matkailun ja vapaa-ajan perustilanteissa kohdekulttuurin vaatimalla tavalla. Tavoitetaso A1.

Sisältö

Espanjan ääntämisen ja intonaation perusteet, kielen perusrakenteet ja sanasto, jokapäiväiset puhetilanteet sekä kohdekulttuurin viestintäkäytänteet.

 

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

 

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuutta 5 op vastaava opiskelijan työmäärä 135 h jakautuu seuraavasti: – itsenäinen työskentely 80 h – palautettavat oppimistehtävät 40 h – valmistautuminen tenttiin ja tentti 15 h