Spring
Course name Digital Counselling in Social and Health Care and Employment Services
Course date 01.04.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Katja Sorjonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Digital Counselling in Social and Health Care and Employment Services

01.04.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Ymmärrät voimavaralähtöisen ohjaamisen periaatteet ja merkityksen sote- ja työllisyyspalveluissa toteutettavassa ohjauksessa sekä osaat huomioida etäohjauksen erityispiirteet omassa työskentelyssäsi.
  • Ymmärrät toimijuuden ja osallistamisen käsitteet ja niiden edistämisen merkityksen osana etäohjausta sekä osaat soveltaa työssänsä käytettäviä menetelmiä ja tehtäviä etäohjaukseen sopiviks

Sisältö

  • Ohjauksen periaatteet ja voimavaralähtöinen ohjaus
  • Etäohjauksen erityispiirteet
  • Toimijuuden ja osallisuuden edistäminen etäohjauksessa
  • Etäohjausta tukevat työkalut

Assessment criteria

Arviointi Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty -arviointiasteikolla

Course way of working and time table

Opinnot sisältävät verkkotallenteita, itsenäisesti tutustuttavaa oppimateriaalia ja tehtäviä. Neljän opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 108 tunnin työmäärää.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.