Fall | Full
Course name Health care ethics
Course date 19.09.2022 - 19.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan

Health care ethics

19.09.2022 - 19.12.2022

Course description

Tavoitteet: Tunnistaa erilaiset teoreettiset lähtökohdat etiikan tarkastelulle. Tunnistaa toimintaan ja tilanteisiin liittyviä eettisiä näkökulmia. Osaa tarkastella oman ammatillisen toimintansa seurauksia etiikan näkökulmasta ja perustella ne. Sisältö: Mitä etiikan teoreettiset lähtökohdat ovat? Millaisia näkökulmia etiikan tarkasteluun on sosiaali- ja terveysalalla? Millaisia eettisiä haasteita liittyy sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn? Millaisia seurauksia erilaisilla ammatillisilla valinnoilla voi olla etiikan näkökulmasta? Miten erilaisia teoreettisia näkökulmia sovelletaan ja perustellaan sosiaali- ja terveysalalla?

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opiskelija osaa

a.käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä c.hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia d.arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa g.perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Course way of working and time table

Opintojakso sisältää kaksi verkkotenttiä.