Non-stop
Course name Basic Excel 365
Course date 08.09.2021 - 31.12.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Virve Prami
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.09.2021 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Basic Excel 365

08.09.2021 - 31.12.2025

Course description

Kurssilla tutustutaan Excel-taulukkolaskentaohjelmiston käyttöön. Tavoitteena on antaa kokonaiskuva taulukkolaskennan perusteista ja Excel-ohjelman käytöstä.

Kurssilla käydään läpi mm. työarkin käsittely, kaavojen luominen, taulukoiden linkittäminen, kaavioiden luominen ja arkin muotoilu.

Kurssi on laadittu Excel 365- ja Excel 2019 -versioille. Ohjeet soveltuvat myös selainpohjaiselle Excelille ja Excelin aikaisemmille versioille.

Kurssi sopii myös vasta-alkajille.

Kurssi muodostuu 12 oppitunnista, jotka sisältävät teoriaa ja käytännön harjoituksia.

Ennen oppitunteja esitellään taulukkolaskennan toimintaa yksinkertaisen esimerkin avulla.

Prerequisites

Ei ole.

Assessment criteria

Kurssista saa hyväksytty merkinnän kun kaikki kurssin 12 oppituntia sekä lopputentti on suoritettu hyväksytysti.

Lopputentissä on noin 50 monivalintatehtävää ja kesto on 150 minuuttia.

Alin hyväksymispistemäärä on 700/1000. Jos tulos jää sen alle, testi on uusittava. Tentti voidaan uusia 3 kertaa!

Course way of working and time table

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka suorittamisaikaa ei ole rajattu.

Kurssi koostuu oppitunneista (Lesson) ja verkossa tehtävästä lopputentistä. Oppitunnit sisältävät teoriasivuja ja käytännön harjoituksia. Oppitunnit käydään järjestyksessä.

Huomaa, että oppitunnit voivat sisältää useita sivuja. Linkki seuraavalle sivulle on edellisen sivun lopussa. Viimeisellä sivulla on oppitunnin loppu -linkki.

Kurssin oppimisympäristö on Metropolian Moodle-ympäristössä ja kurssin voi suorittaa täysiin omaan tahtiin.

Course info

Kurssi koostuu oppitunneista (Lesson) ja verkossa tehtävästä lopputentistä. Oppitunnit sisältävät teoriasivuja ja käytännön harjoituksia. Oppitunnit käydään järjestyksessä.

Course enrolment info

  • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
  • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
  • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
  • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
  • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.