Fall
Course name Basic Statistics with Excel
Course date 02.09.2024 - 30.11.2024
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Leo Sippola
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 05.08.2024 - 23.08.2024
Implementation plan
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basic Statistics with Excel

02.09.2024 - 30.11.2024

Course description

Excelin perusteita, tunnuslukuja ja tilastollisia käsitteitä, yksiulotteiset jakaumat, kaksiulotteiset jakaumat ja tilastolliset testit. (Kaikki perustuu tehtävien tekoon)

Prerequisites

Ei edeltäviä tietoja.

Assessment criteria

Tehtävien suorittamisen ja osaamisen perusteella muodostuu arvosana (1 -5).

Course way of working and time table

Opiskelija tutustuu Moodlessa olevaan aineistoon, joka sisältää erityisesti monia opetusvideoita. Hän tekee niiden perusteella itsenäisesti Excel -tehtävät ja palauttaa ne Moodleen.

Course info

Tietokene, Moodle, Excel, Internet.

Course additional info

Opiskelijan pitäisi pystyä itsenäisesti tekemään kurssin tehtävät videoiden perusteella. Varsinaista teoriaa ei ole paljon. Joissakin tausta-asioissa opiskelija voi kysyä neuvoa opettajalta sähköpostitse.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.