Fall
Course name Advanced Use of Excel in Technical Applications
Course date 25.08.2022 - 21.12.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Juha Kuula
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 29.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Advanced Use of Excel in Technical Applications

25.08.2022 - 21.12.2022

Course description

Tavoite:
 • Opiskelija osaa taulukkolaskennan syventävän käytön ja osaa soveltaa taitojaan opiskelussa sekä työelämässä tekniikan ja liikenteen alalla.
 • Opiskelija osaa valita ja soveltaa tilanteeseen soveltuvia analyyttisia ja laskennallisia menetelmiä
 • Opiskelija osaa kerätä ja tulkita tarkoituksen mukaista tietoa sekä käsitellä sitä

Sisältö:

 • Taulukkolaskentaohjelman monipuolinen soveltaminen sekä sovellusten yhteiskäyttö (taulukkolaskenta, tekstinkäsittely).
 • Merkkijonojen käsittely
 • Suurien tietoaineistojen käsittely
 • Taulukkolaskennan loogiset-, joukko- ja hakufunktiot
 • Lomakeohjausobjektit sekä makrojen luominen
 • Analyysityökalujen hyödyntäminen tekniikan alan sovelluksissa.
 • Pivot-taulukoiden sekä -kaavioiden perustoiminnot

Prerequisites

ICT-valmiudet tai vastaavat korkeakouluopinnot

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson kokonaissuoritus tehdään palautettujen tehtävien perusteella kolmessa vaiheessa, jotka vastaavat tenttiä ja uusintatenttejä. Tehtävien palautusaikataulu kerrotaan opintojakson alussa. Mikäli opintojakson suoritus on kesken ensimmäisen tai toisen arviointivaiheen ajankohtana, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi kolmanteen arviointivaiheeseen saakka.

 1. arviointivaihe: 01.12.2022
 2. arviointivaihe: 01.12.2022
 3. arviointivaihe: 15.12.2022

Opintojakson päättymispäivä 14.12.2022

Opintojakson aloitusinfo järjestetään 14.09.2022 kello 17.00 verkossa. Osoite lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Course info

Julkinen opiskelumateriaali koostuu Microsoftin toimisto-ohjelmien ohjekirjastosta. (https://support.office.com/fi-fi)

Course additional info

Palaute annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön opintojakson aikana. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista.

Course enrolment info

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!