Fall
Course name Football Fitness – Development of Club-driven Grassroots Activity
Course date 12.09.2022 - 31.12.2022
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Mikko Julin
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 07.09.2022
Implementation plan
Enrol

Football Fitness – Development of Club-driven Grassroots Activity

12.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Opintojakson suoritettuasi osaat

  • organisoida ja markkinoida matalakynnyksisen fyysistä aktiivisuuutta edistävän konseptin yhteisössäsi
  • perustella tutkittuun tietoon perustuen fyysisen aktiivisuuden terveydellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia
  • perustella sekä ymmärtää eron ei-kilpaillullisen ja kilpailullisen seuratoiminnan välillä
  • toteuttaa ja arvioida fyysistä aktiivisuutta edistävää toimintaa seuraympäristössä

Opintojakson tavoitteena on vastata nousevaan kysyntään ei-kilpailullisesta toiminnasta seuroissa. Tavoitteena on kasvava seuratoiminta vastuullisena yhteisön jäsenenä sekä seuratoiminnan pitäminen monipuolisena ja elinvoimaisena. Opintojakson tavoitteena on myös uusien henkilöiden pätevöittäminen ei-kilpailulliseen toimintaan, tarjota väylä mukaan seuratoimintaan ja lisätä heidän uramahdollisuuksia.

Opintojakso alkaa ei-kilpailullisen toiminnan järjestämisestä, etenee näyttöön perustuvaan toiminnan perusteisiin ja selventää, miten toiminta eroaa kilpailullisesta tominnasta. Opintojakson aikana käydään toteuttamassa yksi suunniteltu käytännön harjoitus jossain seurassa tai kolmannen sektorin toimijan ympäristössä. Koko opintojakson ajan mukana kulkee opiskelijan kehittämistehtävä, joka räätälöidään yksilöllisesti opiskelijan tarpeita vastaamaan.

Assessment criteria

Opintojaksossa on viisi erillistä osuutta, joissa jokaisessa on oma tehtävänsä. Jokaisen osan tehtävät tulee suorittaa annettujen kriteereiden mukaisesti, jotta koko opintojakso voidaan lukea suoritetuksi. Myös suoritettu harjoittelu aidossa ympäristössä on kriteeri opintojakson hyväksytylle suoritukselle.

Course way of working and time table

  • Opintojakso alkaa viikolla 37 (12.09.2022 ->) ja kestää syyslukukauden. Tenttejä opintojaksossa ei ole, vaan opinnot suoritetaan opintojakson tehtävien kautta. Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä syyslukukauden aikana.
  • Opintojakso toteutetaan pääsääntöisesti Laurean Canvas-ympäristössä. Yksi osa opintojaksoa on käytännön harjoittelu seuraympäristössä. Opiskelija voi itse valita seuran, jossa toteuttaa harjoittelun tai opintojakson vastaavat järjestävät opiskelijalle sopivan harjoitusympäristön.
  • Opintojakson materiaalit, viestintä ja ohjaus tapahtuvat Canvas-ympäristössä, pois lukien käytännön harjoitteluosuus.

Course info

Jos ilmoittaudut myös opintojaksolle AV00BW07 Seurojen matalan kynnyksen toiminnan palvelut, asiakkaat ja markkinointi (1 op), voit suorittaa tämän opintojakson vain 4 opintopisteen laajuisena. Seurojen matalan kynnyksen toiminnan palvelut, asiakkaat ja markkinointi (1 op) korvaa tästä 5 op:n opinnosta 1 op:n laajuisen osuuden.

Course additional info

Yksi osa opintojaksoa on käytännön harjoittelu seuraympäristössä. Voit itse valita esim. asuin-/kotipaikkakunnaltasi seuran, jossa toteutat harjoittelun tai opintojakson vastaavat järjestävät sinulle sopivan harjoitusympäristön.

Opintojakso on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä Suomen Palloliiton kanssa. Opintojaksolla hyödynnetään myös Palloliiton materiaaleja ja ohjausta. Opintojakson käytyään opiskelijan on mahdollisuus hyödyntää Palloliiton kanavia löytääkseen seuran jossa toimia, jos tällainen toiminta kiinnostaa. Aihepiiristä on mahdollista keskustella myös opinnäytetyön tekemisestä.