Spring
Course name Change leadership and entrepreneurship
Course date 11.03.2021 - 31.05.2021
Institution Novia University of Applied Sciences
Course language Swedish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Anna Bertills
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.11.2020 - 03.03.2021
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Change leadership and entrepreneurship

11.03.2021 - 31.05.2021

Course description

Efter genomgången kurs har studerande erhållit följande kompetenser: ● Känner teorier om förändringsarbete och kan tillämpa och utvärdera dem i tjänsteutveckling inom välfärdssektorn ● Kan identifiera och beskriva exempel på sociala innovationer och entreprenörskap i välfärdssektorn samt analysera entreprenörskapets roll i förändringsarbete.

Assessment criteria

Examinationsform och bedömningskriterier: ● Individuella uppgifter per modul ● Digitala träffar och samtal

 

Course way of working and time table

Kursstart:

Kursen startar 11.3.2021 Anmälda får information samt länk till kursen efter sista anmälningsdag 3.3.2021