Spring | Full
Course name Functions and Matrices
Course date 16.01.2023 - 02.04.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Pia Ruokonen-Kaukolinna
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.01.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Functions and Matrices

16.01.2023 - 02.04.2023

Course description

Kurssilla opiskelija oppii funktion peruskäsitteen ja tunnistaa erilaisten funktioiden tyypilliset ominaisuudet ja oppii ratkaisemaan perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltamaan niitä tekniikan ongelmissa, opiskelija oppii tunnistamaan alkeisfunktioiden kuvaajat ja oppii suorittamaan matriisien peruslaskutoimituksia ja soveltamaan niitä käytännön ongelmissa.

Sisältö:

– funktioiden peruskäsitteet ja tekniikan sovellusten kannalta keskeisimpien funktioiden kuvaajia – polynomifunktiot (erityisesti suora ja paraabeli) – eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä -yhtälöt – sinikäyrä – matriisien perusoperaatiot ja matriisien sovelluksia

Course way of working and time table

verkkokurssi, kerran viikossa kontaktikerta etänä (ei pakollinen)

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.