Spring
Course name Physiotherapy in schools
Course date 18.03.2024 - 15.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Hilppa Mustonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 03.03.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Physiotherapy in schools

18.03.2024 - 15.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

 • Osaat hyödyntää moniammatillista yhteistyötä kouluympäristössä koululaisten toimintakyvyn edistämiseksi
 • Osaat huomioida opetussuunnitelmien sisällön fysioterapeuttisissa opetustuokiossa
 • Osaat arvioida move -mittauksien tuloksia ja suunnitella fysioterapiaa niiden perusteella
 • Osaat arvioida kouluikäisen työskentelyergonomiaa
 • Tunnistat teknologian mahdollisuuksia osana kouluikäisten fysioterapiaa

Sisältö

Oletko pohtinut millaisia fysioterapeutin työtehtävät voisivat olla, kun työympäristönä olisi koulu? Fysioterapeutteja ei vielä kouluilla työskentele paljon, vaikka työtehtäviä olisi paljon, joissa fysioterapeutin asiantuntijuutta voisi hyödyntää. Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan koulumaailman tarjoamiin mahdollisuuksiin ja pääset soveltamaan asiantuntijuutta erilaisten oppimistehtävien avulla. Opintojaksolta saa perusteet toimia kouluympäristössä monimuotoisessa työroolissa.

 • Fysioterapeutti osana kouluterveydenhuoltoa
 • Move-testit
 • Opetussuunnitelmien huomioiminen fysioterapeutin työssä
 • Ergonomia

Prerequisites

Opintojakso soveltuu fysioterapian opiskelijoille sekä fysioterapeuteille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn opintosuoritukseen sinun tulee käydä annettu materiaali läpi sekä suorittaa alustalta löytyvät tehtävät hyväksytysti.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course info

 • Opintojakso on 5 op = 135 h opiskelijan työtä. Tämä 135 h koostuu itsenäisestä materiaaliin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä. Pääset etenemään opintojaksolla omaan tahtiisi.
 • Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.