Non-stop
Course name Geometry
Course date 15.01.2024 - 31.07.2024
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Yrjö Auramo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 01.06.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Geometry

15.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taso- ja avaruusgeometrian, vektoreiden, trigonometristen funktioiden sekä kompleksilukujen tärkeimmät säännöt ja ominaisuudet sekä käyttää niitä erilaisissa ongelmissa ja tehtävissä.

Sisältö

Taso- ja avaruusgeometria, vektorilaskenta (ml. pistetulo ja ristitulo), trigonometriset lausekkeet, -yhtälöt ja -käyrät ja trigonometrinen ympyrä sekä kompleksitaso, kompleksiluvun eri esitysmuodot ja kompleksilukujen laskutoimitukset.

Assessment criteria

1-5.

Course way of working and time table

Nonstop –toteutus, joten opintojakson voi suorittaa vapaasti opintojaksolle varattuna toteutusaikana 15.1.2024 – 31.7.2024. Opetus tapahtuu kokonaan verkossa Moodle ympäristössä, mistä löytyy kaikki tarvittava oppimateriaali.

Oppimateriaali koostuu kirjallisesta materiaalista, harjoitustehtävistä ja opetusvideoista.

Aihepiiri on jaettu viiteen erilliseen osakokonaisuuteen, jotka tentitään järjestykessä.

Kun ensimmäisen aihepiirin tentti on tehty, pääsee etenemään seuraavaan aihepiiriin.

Opintojakson lopussa on vapaaehtoinen lopputentti, jolla voi korottaa aihepiirien tenttien arvosanojen keskiarvon mukaisesti laskettua arvosanaa.

Opintojaksolla käytetään oppimisanalytiikkaa.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.