Spring
Course name Gerontological clinical nursing
Course date 09.01.2023 - 17.02.2023
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Aino-Maaria Kokkonen ja Tiina Takku
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 19.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Gerontological clinical nursing

09.01.2023 - 17.02.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa analysoida ja arvioida ikääntyneiden elintoimintojen ja elimistön muutoksia
 • osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävissä soveltaen monitieteellistä tietoa ja hyviä käytäntöjä näyttöön perustuen
 • osaa arvioida hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua
 • osaa soveltaa tietojaan lääkehoidosta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan asiakkaan/ potilaan lääkehoitoa

Sisällöt

 • akuuttien tilanteiden tunnistaminen ja hallinta
 • pitkäaikaissairauksien hoito ja kuntoutus
 • monitieteellinen ja näyttöön perustuva tieto eettisyys
 • moniammatillinen toiminta
 • hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuus ja laatu

Prerequisites

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Vanhustyön perusopinnot tulee olla suoritettuna sairaanhoitajakoulutuksessa tai lähihoitajakoulutus ja työkokemusta vanhustyöstä.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5 Verkkokeskustelu ja etukäteistehtävät lääkäriluentoon (2 op): hyv/hyl Kehittämistehtävä (3 op): 1-5 Opponointi hyv/hyl Osallistuminen seminaariin hyv/hyl

Course way of working and time table

 • orientoiva luento/aloitusinfo
 • itsenäinen aineistoon perehtyminen
 • oppiportin kurssi: Päivystystilanteet kotihoidossa 2021 (Haka-tunnuksilla)
 • interaktiivinen verkkokeskustelu
 • kehittämistehtävä työelämäyhteistyössä, opponointi ja seminaari

Lukujärjestyksen löydät 19.12. jälkeen Diakin lukkarikoneesta.

Course info

Tietokone, webbikamera, mikrofoni.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.