Summer | Full
Course name Quality care and comprehensive assessment of the gerontological client (Master's level)
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Matleena Takaluoma, Sari Kokkonen
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.03.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Quality care and comprehensive assessment of the gerontological client (Master's level)

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää gerontologisen hoitotyön viitekehyksestä asiakkaan hoitoa ja palvelua
 • toteuttaa kokonaisvaltaista geriatrista arviointia (CGA) ja näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa
 • toteuttaa eettiseen perustaan pohjautuvaa päätöksentekoa erityisesti haavoittuvissa asiakasryhmissä
 • hyödyntää teknologiaa ja digitaalisia palveluita ikääntyneen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä

Sisältö:

 • Gerontologinen hoitotyö
 • Hyvä vanhuus
 • Ikäihmisen hoidon laatusuositukset
 • Ikäihmisen hoitoon ja palveluun liittyvät eettiset ristiriidat
 • Itsemäärämisoikeuden tukeminen
 • Ikääntyneen yleistilan lasku, akuutit tilanteet ja niiden arviointi
 • Kokonaisvaltainen geriatrinen arviointi (CGA)
 • Teknologian ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen ikääntyneen hoidossa, mahdollisuudet, haasteet ja eettisyys

Prerequisites

Ei vaadi edeltävää osaamista.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Verkkototeutus 100 % Moodle-oppimisalustalla. Kurssin voit suorittaa oman aikataulun mukaisesti 1.5. – 31.8.2023 välisenä aikana. Opintojaksoon ei liitty kalenteriin sidottuja tapaamisia.

Verkkokurssi sisältää 4 palautettavaa tehtävää. Tehtävät tulee suorittaa annetussa järjestyksessä ja seuraava tehtävä avautuu, kun olet palauttanut edeltävän tehtävän.

Opintojaksoon liittyvää ohjausta on saatavissa Zoomissa. Aikataulu löytyy toteutussuunnitelmasta. Osallistuminen on vapaaehtoista. Ohjaustunteja ei tallenneta.

Course enrolment info

HUOM! Paikat ovat täynnä!

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymisilmoitukset lähetetään huhtikuun aikana kurssin alkuun mennessä.