Fall
Course name Global Health Threats and Travelling
Course date 10.10.2022 - 31.03.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sanna Saikkonen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.09.2022 - 02.10.2022
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Global Health Threats and Travelling

10.10.2022 - 31.03.2023

Course description

Opintojakson suoritettuasi

 • tunnistaa matkustamiseen liittyvät terveysriskit 
 •  ennaltaehkäistä terveysriskejä. 
 • arvioida erilaisia globaaleja terveysuhkia 
 • Tehdä terveysuhkien riskinarvioinnin  

Sisältö:

 • Globaalit terveysuhat 
 • Matkailijan terveysriskit 
 • Turvallinen matkustaminen 
 • Terveysuhkien riskinarviointi 
 • Opiskelu ja työskentely ulkomailla 

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Arviointimenetelmät: 

Riskinarviointi tehtävä 

Hyväksytty/Hylätty 

 

Arviointikriteerit: Opiskelija osaa 

 

 • tunnistaa matkustamiseen liittyviä terveysriskejä 
 • ennaltaehkäistä terveysriskejä 
 • arvioida globaaleja terveysuhkia 
 • tehdä riskinarvioinnin 

Course way of working and time table

Verkko-opetus Moodlessa, itsenäinen työskentely 

10.10.2022 – 31.3.2023 

Course additional info

Ilmoitamme tiedon kurssille pääsystä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Course enrolment info

Ilmoitamme ohjeet kurssille pääsemiseksi ilmoittautumisajan päätyttyä.