Fall
Course name Green Care in Rehabilitation
Course date 02.09.2024 - 13.12.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Irina Katajisto-Korhonen, , Mary-Ann Kaukinen,
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.06.2024 - 31.10.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Green Care in Rehabilitation

02.09.2024 - 13.12.2024

Course description

Osaamistavoitteet:

Opiskelija – ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille ja tuntee vaikuttavuutta selittäviä taustateorioita – osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita – tunnistaa ja osaa kuvata Green Care toimintatapaa – tuntee Green Care –toimintakenttää ja tunnistaa kuntoutuksen sijoittumisen siinä – osaa nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -palveluja/ menetelmiä omassa kuntoutustoiminnassaan – tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit

 

Sisältö: Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset Green Care –toiminta kuntoutuksessa: toimintatapa, toimintakenttä, palvelut/menetelmät, laatukriteerit

 

Assessment criteria

Arviointi perustuu tuotettaviin dokumentteihin ja ryhmäkeskusteluihin.

Teemakohtaiset oppimistehtävät ja henkilökohtainen idea kuntoutuspalveluun liittyen

Arviointiasteikko hyväksytty-hylätty

Course way of working and time table

9.9-22.9 Teema 1 luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontosuhteen tunnistaminen, 23.9.-6.10 Teema 2 Green Care toimintatapa 7.10.-20.10. Teema 3 Green Care toimintakenttä kuntoutuksessa 21.10.-3.11 Teema 4 Green Care palvelut/menetelmät kuntoutustoiminnassa 4.11-17.11 Teema 5 Green Care -toimintaa määrittelevät tekijät ja laatukriteerit

Course info

Opintojakso sisältää oppimistehtävien tekemistä yksilöllisesti tai ryhmissä ITSLearningin verkko-oppimisalustalla

 

Opintojakson aikana opiskelijat työstävät ideaa omaan Green Care palveluun, palautus 24.11. mennessä.

Course additional info

Luennot ja opintomateriaalit on kuvattu ItsLearningissä ja se sisältää Green Care –kirjallisuutta ja verkkomateriaaleja

Course enrolment info

Opintojakson viestintä tapahtuu ITSLearning -alustalla. Kiintiöt:

CampusOnline opiskelijat: 15 opiskelijaa

Avoimen AMK:n kiintiö 15 opiskelijaa

Centrian, Humakin, KAMKin, Lapin AMK:n, Laurean, TAMKin, Turku AMK:n, VAMKin ja XAMKin opiskelija, ilmoittaudu Pepissä/Pakissa