Spring
Course name Green Care Service Production
Course date 28.02.2022 - 08.05.2022
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Sanna Vinlblad
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2022 - 14.02.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Green Care Service Production

28.02.2022 - 08.05.2022

Course description

Osaamistavoitteet Opiskelija – Tunnistaa Green Care -liiketoiminnan erityispiirteitä ja monialaisuuden merkityksen Green Care yritystoiminnassa – Osaa kuvailla GC toiminnan vaihtoehtoisia yritysmuotoja ja tunnistat liiketoimintasuunnitelman keskeisen sisällön – Tuntee eri rahoitus- ja hinnoittelumalleja sekä markkinoinnin ja myynnin perusteet osana GC yrittäjämäisyyttä – Osaa suunnitella, kehittää ja arvioida Green Care palveluita ja palvelukokonaisuuksia – Tuntee yritystoiminnassa vaadittavien omavalvontasuunnitelmien ja niiden arvioinnin merkityksen sekä osaat soveltaa niitä käytäntöön – Tuntee GC-työkirjan ja osaa hyödyntää sitä kokonaisvaltaisen yritystoiminnan suunnittelussa Teemat – Osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan – Osaa edistää tasa-arvoisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista Sisältö – Liiketoiminnan kehittäminen – Palvelumuotoilun periaatteet – Green Care työkirja

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina.

Opintojakso sisältää lähipäivän sekä webinaareja/ohjauskeskusteluita.

Opiskelu muodostuu kontaktiopetuksesta ja verkko-opiskelusta, tehtävistä, ryhmätyöskentelystä ja itsenäisestä opiskelusta, asiantuntijaluennoista ja kirjallisista aineistoista.

Course enrolment info

Ilmoittautumisessa käytettävä oman AMKin sähköpostiosoitetta. Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat tälle opintojaksolle Peppi-järjestelmän kautta.