Fall | Full
Course name Green Care - Wellbeing from Nature
Course date 20.09.2022 - 18.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Soila Huhtaluhta
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Green Care - Wellbeing from Nature

20.09.2022 - 18.12.2022

Course description

Sisältö Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Tavoitteet Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita. Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

Opiskelija osaa esitellä Green Care toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Prerequisites

Aikaisempia opintoja ei tarvita

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:

  • Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
  • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
  • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
  • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
  • Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
  • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
  • Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
  • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:

  • Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
  • Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Course way of working and time table

Verkkototeutus. Aloitusinfo tiistaina 20.9.2022 klo 18, tallennetaan Moodleen. Ei verkkotapaamisia tai pakollisia läsnäoloaikoja. Opiskelun aikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa, mutta huomioithan, että tehtävät on jaksotettu koko kurssin ajalle.

Course info

Yleiset verkko-opiskelun tekniset vaatimukset.

Course additional info

Kurssi täyttää Green Care Finland Ry:n laatumerkkien teoreettisen osaamisvaatimuksen. Kurssi on mahdollista suorittaa myös osana SeAMKin Monialainen Green Care 10 op -osaamiskokonaisuutta (erillinen ilmoittautuminen osaamiskokonaisuuteen).

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.