Fall
Course name Green Care - Wellbeing from Nature
Course date 18.09.2023 - 31.12.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Nature and Environment HUB, Hospitality Management HUB, Health and Wellbeing HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Soila Huhtaluhta
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 08.09.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Green Care - Wellbeing from Nature

18.09.2023 - 31.12.2023

Course description

Kurssi sisältää Green Care -toiminnan perusteet:

 • Luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö
 • Green Care -toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit

Tavoitteet:

 • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 • esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
 • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita
 • Hän osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti sekä osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.
 • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit sekä osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
 • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Prerequisites

Aikaisempia opintoja ei edellytetä.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus:

 • Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa
 • Opiskelija osaa selittää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, osaa esitellä vaikuttavuuden taustateorioita ja antaa esimerkkejä
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan
 • Opiskelija osaa arvioida omaa luontosuhdettaan sekä vertailla erilaisia luontosuhteita, osaa tukea sekä omaa että asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti
 • Opiskelija osaa selittää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa
 • Opiskelija osaa esitellä Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit
 • Opiskelija osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta.
 • Opiskelija osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa sekä nimetä Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

Hylätty suoritus:

 • Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä määräajan puitteissa.
 • Opiskelijalla ei ole osaamistavoitteiden mukaisia tietoja tai taitoja.

Course way of working and time table

Verkkototeutus. Aloitusinfo tiistaina 19.9.2022 klo 18, tallennetaan Moodleen. Ei verkkotapaamisia tai pakollisia läsnäoloaikoja. Opiskelun aikataulu on tehtävien palautuspäivien puitteissa vapaa, mutta huomioithan, että tehtävät on jaksotettu koko kurssin ajalle.

Course info

Yleiset verkko-opiskelun tekniset vaatimukset

Course additional info

Kurssi täyttää Green Care Finland Ry:n laatumerkkien teoreettisen osaamisvaatimuksen.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 7.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).