Summer | Full
Course name Personal Branding - Identifying and Marketing Your Own Skills
Course date 02.05.2023 - 31.07.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Saija Råtts
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 20.03.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Personal Branding - Identifying and Marketing Your Own Skills

02.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa henkilöbrändäyksen käsitteen ja sen hyödyt oman osaamisensa markkinoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia keinoja ja työkaluja oman osaamisen tunnistamisessa sekä osaamisensa markkinoinnissa. Opiskelija osaa laatia henkilökohtaisen brändäysstrategian, ja soveltaa erilaisia keinoja oman osaamisensa markkinointiin, erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Sisältö: Strategia ja keinot Verkkoläsnäolo ja kanavat Itsetuntemus ja työvälineitä itsearviointiin CV ja videoCV henkilöbrändäyksessä

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointi 0-5:

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2) Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, mutta niiden yhdistäminen erilaisiin käyttötapoihin ja teoriaan on vielä puutteellista. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja ja tunnistaa mahdollisuudet hyödyntää niitä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4) Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja osallistunut aktiivisesti opintojakson keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, ja osaa yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin sekä teoriaan. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja, sekä niiden tuomia hyötyjä ja hyödyntää niitä käytännössä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen ja antaa konkreettisia esimerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5) Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon keskusteluihin. Opiskelija hallitsee henkilöbrändäykseen liittyvät pääkäsitteet, ja osaa erittäin hyvin yhdistää niitä erilaisiin käyttötapoihin sekä teoriaan. Opiskelija osaa nimetä henkilöbrändäyksessä apuna käytettäviä työkaluja, sekä niiden tuomia hyötyjä ja hyödyntää niitä henkilöbrändäyksessä. Opiskelija osaa laatia strategian omaan henkilöbrändäykseen ja antaa monipuolisia ja konkreettisia esimerkkejä.

Course way of working and time table

Verkkokurssi, joka sisältää itsenäistä opiskelua ja yksilötyöskentelyä. Kaksi verkkotapaamista:

  • 8.5.2023 ja
  • 15.5.2023

Ajankohdat ilmoitetaan oppimisympäristössä erikseen.

Course info

Kamera ja mikrofoni videon tekemistä varten.

Course additional info

Opintojakson tarkat suoritusohjeet ilmoitetaan 2.5.2023 saapuvassa sähköpostissa.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00.Opintojakso on TÄYNNÄ ilmoittautuminen päättynyt 20.3.2023 klo 9.00

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Opintojaksolle eivät voi ilmoittautua avoimen amk:n yksittäisiä opintojaksoja suorittavat.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).