Fall | Full
Course name Human resources management and first-line management
Course date 12.09.2022 - 11.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan

Human resources management and first-line management

12.09.2022 - 11.12.2022

Course description

OPINTOJAKSO ON PERUTTU Tavoitteet: Osaat johtaa henkilöstövoimavaroja osana organisaation strategista johtamista. Osaat analysoida henkilöstön osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita sekä kehittää osaamista henkilöstöstrategian mukaisesti. Tunnistat tämän päivän esimiestyön haasteita ja tutkit keinoja vastata niihin. Sisältö: Miten toteutetaan strategista henkilöstövoimavarojen johtamista? Miten osaamista kehitetään ja johdetaan työyhteisöissä ja organisaatioissa? Miten esimiestyön haasteisiin voidaan vastata?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi perustuu YAMK – arviointikriteerien tasoon 3 ja arvioinnissa painotetaan opintojakson sisällön hallintaa ja sen osoittamista tehtävissä ja verkkotyöskentelyssä. Opintojakson arvosana muodostuu verkkotyöpajatehtävien ja oppimispohdiskelman perusteella. Verkkokeskustelut ja vertaisarviointi arvioidaan hyväksytty – täydennettävä

Arviointiasteikko

1-5

Course info

Opintojakson taso: ylempi AMK