Spring
Course name Personal taxation
Course date 23.01.2023 - 26.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Tarja Muikku
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Personal taxation

23.01.2023 - 26.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn
  • tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain
  • eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen
  • eri sijoitusmuotojen verotuksen
  • varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Sisältö:

  • Tulolähteet ja tulolajit, pääomatulot, alijäämähyvitys, tappio, ansiotulot, tuloista maksettavat verot, yritysmuodon vaikutus yrittäjän verotukseen, sijoittaminen ja verotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus.

Prerequisites

Ei vaadita. Perusasiat taseen muodostumisesta ja lukemisesta auttavat yrittäjien verotukseen tutustumista.

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Kurssi alkaa viikolla 4 pidettävällä kurssiesittelyllä, jossa läsnäolo pakollista. Muuten kurssi etenee viikottaisten opiskeluteemojen mukaan. Teemojen osaamista mittaavat osiotentit ensimmäisellä kerralla sovitun aikataulun mukaan. Videoluennot, harjoitukset, ryhmä- ja itsenäinen opiskelu, teeman osaamista mittaavat osiotentit. Menetelmänä käänteinen oppiminen. Ohjausklinikat tarvittasessa (max. 5 krt)

Kurssilla tehdään paljon laskuharjoituksia, joissa sovelletaan teoriaa käytäntöön.

Course additional info

5 op, mikä vastaa 135 opiskelijatyötuntia. Noin 10 h per viikko.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.