Spring
Course name English for Health Care Professionals
Course date 08.01.2024 - 20.05.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Paula Vuorinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

English for Health Care Professionals

08.01.2024 - 20.05.2024

Course description

Tavoite:

Kurssin tavoitteena on antaa hyvät perusvalmiudet toimia hoitoalan tilanteissa englannin kielellä. Opit alan keskeistä peruskäsitteistöä ja osaat käyttää sitä asiakkaan ja kollegojen kanssa viestiessä. Osaat antaa selkeitä ohjeita ja kertoa asiakkaan terveydentilasta ja hoitopolusta englanniksi. Osaat etsiä omaan alaasi liittyvää tietoa englanniksi ja tiedät, miten voit kehittää kielitaitoasi itsenäisesti opiskelussasi ja työelämässä.

Sisällöt:

– hoitoalan ja anatomian keskeinen sanasto – asiakkaan kohtaamiseen liittyviä tilanteita – tiedonhaku – ohjeiden antaminen – hoitosuunnitelmasta kertominen

Prerequisites

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf).

Assessment criteria

Hyväksytty/ hylätty:

Opiskelija ymmärtää selkeää englanninkielistä puhetta ja tekstiä, joka koskee asiakkaan tilannetta. Hän hallitsee kielen perusrakenteet ja viestii niillä ymmärrettävästi. Ääntämisen taso riittää viestin välittymiseen. Opiskelijan sanavarasto riittää selviytymiseen alan yleisimmissä perustilanteissa. Opiskelija pystyy toimimaan asiakkaan kanssa yleisissä arkipäiväisissä tilanteissa englanniksi ja raportoimaan tilanteesta moniammatillisessa tiimissä ymmärrettävästi ja selkeästi kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelija toimii vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Course way of working and time table

Kurssi toteutetaan Moodle verkko-oppimistyötilassa. Kurssiin sisältyy aikataulutettuja, itsenäisiä oppimistehtäviä, sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

 

Course info

Kurssi toteutetaan Moodle verkko-oppimistyötilassa 22.1.2024 alkaen. Kurssiin sisältyy aikataulutettuja, itsenäisiä oppimistehtäviä, sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia.

Kurssi on valinnainen kielikurssi eikä korvaa Jamkin tutkintoihin pakollisena kuuluvaa Työelämän englanti -opintojaksoa.