Fall
Course name Advanced Level Prehospital Emergency Care as a Virtual Simulation
Course date 01.09.2023 - 15.12.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Petri Roivainen, Anna-Maria Ojala
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 27.08.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Advanced Level Prehospital Emergency Care as a Virtual Simulation

01.09.2023 - 15.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Mobiilipelaamisen avulla opiskelija

 1. Ymmärtää ensihoitopalvelun rakenteen ja toimintatavat
 2. Soveltaa systemaattisen potilaan kohtaamisen ja tutkimisen menetelmiä virtuaalisesti
 3. Osaa valita keskeiset hoitotason hoitovaihtoehdot ja hoitaa potilasta tehohoitotasoisesti sairaalan ulkopuolella
 4. Kohtaa sisätautipotilaan hoitotason ensihoitajan velvoitteiden mukaisesti
 5. Kohtaa tajunnantasoltaan alentuneen potilaan hoitotason ensihoitajan velvoitteiden mukaisesti
 6. Kohtaa vammautuneen potilaan hoitotason ensihoitajan velvoitteiden mukaisesti

Sisältö:

Opintojakson sisältö koostuu ensihoitotilanteista, joissa teet pelaamalla hoitotason ensihoitajan päätöksiä potiladen tutkimisesta ja hoitamisesta. Saat tarkan palautteen kaikista pelatuista oppimispeleistä ja osaamisestasi. Lisäksi sisältöön kuuluu loppussa osaamisen arviointi ja opiskelijan antama palaute kurssista. Kurssin sisältö sopii erinomaisesti sekä valtakunnallisen ensihoidon osaamisen arvioinnin harjoittelu materiaaliksi (sekä teoria tenttiin, että simuloituihin osaamisen arviointeihin)

SISÄLTÖALUEET:

 • Pelioppiminen, tutoriaalipelit, ensihoitopalvelu
 • Ensihoidon systemaattiset toimintamallit
 • Päätöksenteon vahvistaminen hoitotason ensihoidossa
 • Sisätautipotilaan kohtaaminen
 • Tajunnantasoltaan alentuneen potilaan kohtaaminen
 • Vammautuneen potilaan kohtaaminen
 • Osaamisen arviointi ja palaute
 • Hemodynaamiikkaa tukevat hoitotason lääkehoito, kenttäsedaatio, ventilaatio ja happeuttaminen eri menetelmin, AKS ja rytmihäiriöiden lääke ja muu hoito, kivunhoito kaikki hoitotason vaativat toimenpiteet.

Oppimispelin tehtävät vastaavat ensihoidon todellisuutta. Pelien sisältö perustuu luotettavaan näyttöön ja ensihoidon käypä hoito-ohjeisiin.

Prerequisites

Opintojakso sopii sekä ensihoidon, että sairaanhoidon tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Suositellaan vahvasti, että vähintään kahden lukuvuoden opinnot (120 op) on suoritettu ennen opintojakson alkua. Opintojakson taso on vaativa ja valmentaa erinomaisesti hoitotason tasokokeisiin. Kurssille osallistujalla olisi hyvä olla hallussa perustason ensihoidon opinnot, tai tehohoidon opinnot. Kurssilla syvennät oppiasi potilaan systemaattisesta tutkimisesta (ABCDE), EKG:n tulkinnan perusteet (ST- tason muutokset ja yleisimmät rytmihäiriöt) hemodynaamiikkaa tukeva hoitotason lääkehoito, kenttäsedaatio, ventilaatio ja happeuttaminen eri menetelmin, AKS ja rytmihäiriöiden lääke- ja muu hoito, kivunhoito, kaikki hoitotason vaativat toimenpiteet.

Opintojakso sopii myös työssä oleville perustason ensihoitajille sekä sairaanhoitajille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyn kriteerit:

Opiskelija:
 • Osaa tehdä pelitehtävät ohjeiden mukaisesti
 • Tietää miten ensihoitopalvelu toimii ( lait, asetukset ja velvoitteet, ensihoidon palvelutasopäätös, viranomaisyhteistyö ja sidosryhmät)
 • Soveltaa viisiportaista, systemaattista potilaan kohtaamisen mallia
 • Tutkii potilaan ABCDE mallin mukaan, käyttäen hyväksi tilanarvioin mittareita ja muistisääntöjä. (NEWS, ABCDE, VOI IHME, Rivalaiser)
 • Tulkitsee EKG:n hoitotason osaamisvaatimusten mukaisesti
 • Soveltaa hoitotason ensihoitotyön menetelmiä ja lääkehoitoa potilaan pahimman oireen tai työdiagnoosin mukaan
 • Arvioi hoidon vasteen ja tarkistaa hoitolinjaukset
 • Dokumentoi ja konsultoi ISBAR mallia soveltaen
 • Tekee jatkohoitopäätöksen oireiden, löydösten (työdiagnoosin) ja hoidon vasteen perusteella
 • Hallitsee kaikki hoitotason hoitotoimenpiteet ja lääkehoidon sekä päätöksen teon niiden toteuttamiseksi.

Course way of working and time table

Pelaamalla opiskelu antaa sinulle lisää vapautta. Et ole sidottu aikaan etkä paikkaan. Opintojakso suoritetaan Oamkin Moodle-alustalla sekä Breathe Mobile Solutions Oy:n Stay and play -pelisovelluksella. Kaikki tehtävät on mahdollista suorittaa omalla älylaitteella. (Android tai iOs)

 • Kaikki opintojakson tehtävät suoritetaan pelaamalla
 • Saat välittömän palautteen osaamisesi tasosta heti pelaamisen jälkeen
 • Voit suorittaa harjoituksia niin kauan kuin olet tulokseen tyytyväinen ja lähettää vasta sen jälkeen tulokset opettajalle
 • Opintojaksolle osallistuminen vaatii pelisovelluksen lataamista omalle älylaitteelle (tabletti tai älypuhelin, android tai iOs käyttöjärjestelmä)
 • Voit pelata vapaasti niin paljon kuin haluat, mikä mahdollistaa jatkuvan itseopiskelun ja kertaamisen
 • Saat oppimisanalytiikan tarjoaman arvioinnin osaamisestasi koko kurssin ajan.

Toteutusaika 1.9.2023-15.12.2023. Pelilisenssin voimassaolo loppuu kurssin viimeisenä päivänä jolloin opiskelijalla tulee olla kaikki suoritukset tehtynä.

Course info

Opintojaksolle hyväksytyt saavat tarkemmat aloitusohjeet ennen opintojakson alkua.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta 1.5. alkaen.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)