Non-stop
Course name Nursing in acute and critical situations
Course date 15.04.2022 - 31.07.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tiina Koskela ja Marjut Asunmaa
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.04.2022 - 30.06.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Nursing in acute and critical situations

15.04.2022 - 31.07.2023

Course description

Akuutisti ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoito- ja palvelujärjestelmä, pääkäsitteet ja erilaiset sisätauti-, kirurgisen, sydän-, hengitysvaje ja neurologisen potilaan tavallisimmat hoitotilanteet. Potilaan tilan arviointi, hoitotyön suunnittelu ja toteuttaminen. Potilaan kiireellisyyden arviointi päivystyspoliklinikalla. Potilaan tilan arviointi käyttäen cABCDEF-protokollaa. Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen. Akuuttipotilaan lääkehoito ja suonensisäinen nestehoito. Tyypillisimmät laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Noninvasiivinen ventilaatio Yleisimmät sydämen rytmihäiriöt Advanced Life Support (ALS) – opiskelija perehtyy hoitoelvytys protokollaan Glasgow Coma Scale neurologisen potilaan tilan arvioinnissa Raportointi ISBAR-protokollan mukaisesti

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja, mutta suositellaan opiskelijoille, joilla on jo vähintään 100op

Assessment criteria

Hyväksytty/ hylätty

Course way of working and time table

Opintojakson voi suorittaa aikavälillä 15.4.2022 – 31.7.2023. Itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka ei sisällä webinaareja tai ryhmätehtäviä. Tentti Moodlessa opintojakson lopussa. Nonstop -toteutuksella opintojakson arvioidaan kerran kuukaudessa. Eli kuukauden viimeiseen päivään mennessä tehty tentti arvioidaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Poikkeuksena kesällä (1.6-31.7.2023 aikana) suoritetut tentit, jotka arvioidaan 30.8.2023 mennessä.

Opintojaksolle on non-stop -ilmoittautuminen 30.6.2023 saakka. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiin ohjeet opintojakson Moodleen liittymisestä.

Course info

Ei vaatimuksia

Course additional info

Opintojaksoa suositellaan opiskelijoille, joilla on vähintään 100 opintopistettä.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.