Non-stop
Course name Fundamentals of Nursing Interventions I
Course date 16.01.2023 - 31.07.2023
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 6 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Aino Pelto-Huikko ja Hanna Rautava-Nurmi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.06.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Fundamentals of Nursing Interventions I

16.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

Osaa noudattaa infektioiden torjunnan periaatteita. Ymmärtää anatomian ja fysiologian merkityksen osana hoitotyötä. Ymmärtää ja osaa toteuttaa hoitotyössä tarvittavia keskeisiä toimenpiteitä ja diagnostisia tutkimuksia. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan/potilaan yksilöllistä hoitoa monialaisessa yhteistyössä. Tuntee eri kohderyhmille suunnattuja ravitsemussuosituksia ja osaa arvioida asiakkaan/potilaan ravitsemustilaa ja tunnistaa vajaaravitsemusriskissä olevan asiakkaan/potilaan.

Sisältö

Mikrobiologia ja aseptiikan perusteet; anatomian ja fysiologian perusteet; immunologian perusteet; hoitotyön keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset FinCC 4.0 seuraavien komponenttien mukaisesti: erittäminen, hengitys, nestetasapaino, päivittäiset toiminnot ja omatoimisuus, ravitsemus, verenkierto. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakson sisältö on jaettu kahdeksaan eri osaan:

1. Mikrobiologia ja aseptiikan perusteet 27h

2. Anatomian termit ja immunologian perusteet 13 h

3. Päivittäiset toiminnot ja omatoimisuus sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

4. Erittäminen sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

5. Hengitys sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

6. Nestetasapaino sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

7. Ravitsemus sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

8. Verenkierto sekä tähän liittyvä anatomian ja fysiologian perusteet 20h

 

Opiskelija aloittaa opintojakson osista 1-2. Tämän osan opiskelemisen jälkeen opiskelija voi aloittaa osien 3-8 opiskelemisen. Osat 3-8 alkavat anatomian ja fysiologian sisällöillä. Anatomian ja fysiologian sisältöjen opiskelun jälkeen opiskelija jatkaa osan hoitotyöhön taitoihin ja toimintoihin liittyvien sisältöjen opiskeluun. Osissa 3-8 on jokaisessa aiheeseen liittyvä soveltava tehtävä,

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.