Fall | Full
Course name Framework for Good Customer Service
Course date 18.09.2023 - 07.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Minna Lappalainen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 12.11.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Framework for Good Customer Service

18.09.2023 - 07.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Ymmärrät työntekijäkokemuksen yhteyden hyvän asiakaskokemuksen syntyyn
  • Tunnistat keinoja työyhteisön psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
  • Tunnistat työn merkityksellisyyteen vaikuttavia tekijöitä
  • Jäsennät esihenkilön roolia asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Sisältö

  • Keskeisenä sisältönä on
  • Psykologinen turvallisuus työssä
  • Merkityksen johtaminen
  • Esihenkilö asiakas- ja työntekijäkokemuksen rakentajana

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit Kirjallisten oppimistehtävien arviointi. Kesällä palautuneet tehtävät elokuun loppuun mennessä.

Course way of working and time table

Itsenäinen opiskelu: tallenteet, kirjallisuus, kirjalliset oppimistehtävät. Moodle-oppimisympärsitöön linkitetyt materiaalit.

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.