Non-stop
Course name Well-being at Work
Course date 15.09.2022 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Snicker Elisa
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 15.07.2023
OPEN UAS Enrolment

Well-being at Work

15.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Verkossa tapahtuva virtuaalijakso. Kurssilla keskitytään hyvinvointiin työyhteisön näkökulmasta, määritellään työhyvinvoinnin käsitteitä ja tarkastellaan työhyvinvoinnin malleja. Lisäksi pyritään tarkastelemaan vuorovaikutuksen keinoja osana työhyvinvointia. Katseet käännetään myös tulevaan – miltä työhyvinvointi tulevaisuudessa näyttää. Teemoihin liittyen tehdään oppimistehtäviä.

  • Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet
  • Työntekijän merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa – itsensä johtaminen
  • Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa – työyhteisön arvot, periaatteet, vuorovaikutus ja toimintatavat
  • Lähijohtaminen ja hyvinvoinnin edistämisen keinot sekä menetelmät – työyhteisötaidot ryhmä- ja tiimityössä
  • Organisaation ja verkostojen merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa – johtaminen, organisaation rakenne ja toiminnan ohjaaminen – verkostojen tuomat haasteet ja mahdollisuudet – osallistava johtaminen ja innovatiivisuus – oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen mahdollisuudet
  • Kansainvälisten ja kansallisten muutosten vaikutukset organisaatioiden työhyvinvointiin – työn ja työkulttuurin muutokset tulevaisuudessa

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5.

Course way of working and time table

100% verkkokurssi (Moodle)

Opintojakso on lukuvuonna 2022-2023 avoinna 15.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon ja ne arvioidaan viimeistään kolmen viikon kuluessa kustakin palautuspäivästä.

Palautuspäiviä on kaksi syyslukukaudella, kolme kevätlukukaudella ja yksi kesäkaudella. Palautuspäivät ovat 30.10.2022, 16.12.2022, 28.2.2023, 15.4.2023, 20.5.2023, 31.7.2023.