Non-stop
Course name How to improve personal and professional well-being with the means of positive psychology
Course date 10.01.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Xamkin lehtori tai muu asiantuntija
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

How to improve personal and professional well-being with the means of positive psychology

10.01.2023 - 31.12.2023

Course description

Kiteytetysti opintojakson sisältö ohjaa tietoiseen huomion kiinnittämiseen toimivien asioiden suuntaan sekä sen seurauksien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tavoitteena on tunnistaa omia ja muiden vahvuuksia, toimivia asioita ja hyödyntää niitä myönteisemmän elämän edistämisessä. Opintojakso ohjaa tutustumaan keinoihin, joiden avulla omaa toimintaa voi muokata mielekkäämmän ja merkityksellisemmän elämän suuntaan. Kurssi perustuu positiiviseen psykologiaan, joka on 1990-luvulla kehittynyt psykologian haara. Kun psykologian piirissä tutkittiin sitä ennen toistasataa vuotta sairauksia, positiivinen psykologia puolestaan keskittyy tutkimaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden edistämistä, onnistumista ja kukoistusta.  Lähestymistavan avulla on mahdollista löytää työkaluja hyvän elämän ja työelämän rakentamiseen sekä toimiviin ihmissuhteisiin.

Tavoitteet:

 • Opit tunnistamaan ja havaitsemaan omia ja toisten vahvuuksia sekä keinoja tukea niitä
 • Opit keinoja tukea vahvuuksia sekä välineitä paremman arjen tekemiseen itselle ja toisille
 • Opit vahvistamaan positiivista otetta elämästä
 • Opit positiivisen psykologian perusteita ja tiedät keskeistä siihen liittyvää perustutkimusta

Sisältö ja toteutus:

 • Opintojaksolla opetellaan tietoista ajatusten suuntaamista omaan osaamiseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ja työskentelyyn. Sen aikana käsitellään ihmisen luonteenvahvuuksia, onnellisuutta sekä resilienssin perusteita ja tutustutaan positiivisen psykologian teoreettiseen taustaan ja siihen kohdistuvaan kritiikkiin. Työskentelyssä tutustut tapoihin, joiden avulla voit soveltaa käytännössä työhön ja yksityiselämään kaikkea ylläolevaa.
 • Opintojaksolla ei ole lähiopetusta eikä verkossa tapahtuvaa ohjausta. Se toteutetaan itsenäisesti verkossa Learn-oppimisalustalla. Kurssilla ei ole tenttiä. Voit suorittaa opintojakson omaan tahtiin kuitenkin huomioiden toisten osallistujien kommentointia edellyttävät osuudet. Suoritusaikataulussa kannattaa huomioida niiden vaatima aika. Opintojakso ei sisällä samanaikaista osallistumista edellyttäviä ryhmätöitä eikä aikataulutettuja verkkoluentoja. Verkkotallenteiden katselun suosittelemme tietokoneen käyttöä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty

Course way of working and time table

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Ensimmäinen aloitus 10.1.2023. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Course info

Opiskelumateriaali:

 • Kurssimateriaalina ovat Learn-alustalle sijoitetut alustukset, äänitallenteet ja muu opetusmateriaali, verkosta löytyvä nimetty verkkomateriaali.
 • Kurssikirjallisuus:
  • Lotta Uusitalo-Malmivaara (toim.). Positiivisen psykologian voima 2014
  • Markku Ojanen. Positiivinen psykologia. 2. uud. p. 2014
  • Sanna Wenström. Positiivinen johtaminen: johda paremmin opetus- ja kasvatusalalla. 2020
  • Krisse Lipponen. Resilienssi arjessa. 1.–2. painos 2020

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.