Non-stop
Course name Well-being from food 3: Health-promoting food for seniors
Course date 13.02.2023 - 13.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.11.2022 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Well-being from food 3: Health-promoting food for seniors

13.02.2023 - 13.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Tavoitteena on oppia tuntemaan ikääntymisen vaikutukset ravinnontarpeeseen ja toimintakykyyn, ikääntyneiden ruokasuositukset ja ikääntyvän ruokailun järjestämisen vaihtoehtoja eri tilanteissa.
  • Tavoitteena on oppia menetelmiä, joilla arvioida ikääntyneen henkilön ravitsemustilaa, ravinnon tarpeeseen ja syömiseen liittyviä haasteita ja tunnistamaan keinoja vajaa- ja aliravitsemusravitsemustilan korjaamiseen ja parantamiseen sekä terveyttä edistävän ja toimintakykyä ylläpitävän hyvinvointia lisäävän ruokailun järjestämiseen myös erityistilanteissa.

Sisältö:

  • Ikääntymisen aiheuttamat muutosten vaikutus ravinnon tarpeeseen
  • Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemussuositukset
  • Terveyttä ja toimintakykyä edistävä ruoka
  • Ravinnon tarpeen arviointimenetelmiä ja ali – ja vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito
  • Ravitsemuksen erityistilanteet ja erityisruokavalioiden toteuttaminen

Prerequisites

Ravitsemuksen perustietojen hallinta on eduksi opintojaksolla.

Assessment criteria

Arviointi:

Opintojaksolla on verkkotenttejä, joiden arviointi 1-5 / hylätty ja keskustelu ja case tehtävä, joissa käytettään vertaisarviointia- ja palautetta.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Toteutus:

Verkko-opintojakso. Opiskelu on pääosin itsenäistä, kokonaan aikaan ja paikkaan sitomatonta työskentelyä. Tehtäviä voi tehdä pari tai ryhmätyönä halutessaan. Tentit tehdään itsenäisesti. Voit opiskella ja edetä omaan tahtiin ja laatia oman suoritusaikataulun, opintojakson suorittamiseen on hyvä varata 2-3 kuukautta aikaa.än.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Course info

14.2.-13.12.2023. Tämä opintojakso alkaa 14.2.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittatumispäivä on 29.10.2023.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.