Non-stop
Course name Selling and content marketing of wellbeing services
Course date 16.01.2023 - 31.07.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Selling and content marketing of wellbeing services

16.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa.
 • Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden.
 • Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena.

Sisältö:

 • Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia?
 • Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon?
 • Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan?
 • Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin?
 • Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti.

 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen
 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi
 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista.

Assessment criteria

Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti myynnin ja sisältömarkkinoinnin ammattikäsitteitä
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tietolähteistä
 • käyttää keskeisiä myyntiin ja sisältömarkkinointiin liittyviä malleja ja menettelytapoja

Arviointi tenttien perusteella

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

Ajankohta:

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 2 kk. Ensimmäinen aloitus 17.1.2023.

Työskentely:

Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.

Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä.

Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Course info

Opiskelumateriaali:

 • Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian
 • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019
 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostilla osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.