Non-stop
Course name Selling and content marketing of wellbeing services
Course date 31.08.2021 - 31.12.2021
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 01.11.2021
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Selling and content marketing of wellbeing services

31.08.2021 - 31.12.2021

Course description

Tavoitteet: Osaat hankkia myyntityötä tukevaa asiakas-, tuote- ja kilpailijatietoa. Osaat kuvata yrityksen myyntiprosessin kokonaisuuden. Osaat hyödyntää monikanavaista sisältömarkkinointia myynnin tukena. Sisältö: Mikä on myynnin rooli ja merkitys osana palvelujen markkinointia? Millainen on palveluyrityksen myyntiprosessi prospektoinnista asiakassuhteen ylläpitoon? Miten myynti kuluttajille, yrityksille ja muille organisaatioille eroaa toisistaan? Miten myyntityötä tuetaan sisältömarkkinoinnin keinoin? Mitkä ovat sisältömarkkinoinnin perusteet ja millainen on sisällön hallinnan prosessi?

Assessment criteria

  • Arviointiasteikko

    1-5

Course way of working and time table

 

Suomeksi Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin. Itsenäistä työskentelyä, ei ryhmätöitä. Opintojaksoon ei sisälly aikaan sidottuja ryhmäkeskusteluja tai verkkoluentoja.Opintojaksolla on kolme aihealuetta, joihin jokaiseen liittyy verkkotentti. 1. Hyvinvointipalvelujen johtaminen 2. Hyvinvointipalvelujen myynti ja markkinointi 3. Sisältömarkkinoinnin hyödyntäminen

Course info

Opiskelumateriaali

• Palvelujen johtaminen ja markkinointi (e-kirja) Grönroos, Christian • Viesti perille: tuloksellista markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa (e-kirja) Rämö, Satu, 2019 • Kaikki muut opiskelualustalle linkitetyt opiskelumateriaalit