Fall
Course name Well-being pass
Course date 03.10.2022 - 16.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jutta Potila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Well-being pass

03.10.2022 - 16.12.2022

Course description

Opiskelija:

  • osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät.
  • osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • Fyysinen aktiivisuus: Fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen.
  • Ravinto: Lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruuan määrä.
  • Lepo: Rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys.

Prerequisites

Osallistuminen ei edellytä aikaisempia opintoja

Assessment criteria

Hyväksytty/ hylätty.

Course way of working and time table

Opiskelu kurssilla tapahtuu itsenäisesti verkko-opiskeluna

Course additional info

Opintojakso on avoinna ja mahdollista suorittaa 3.10 – 16.12 välisenä aikana.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi.