Summer
Course name Welfare pass
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Marjut Koskela ja Pirkko Mäntykivi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Welfare pass

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Kurssin oppimistavoitteet:

  • osaa nimetä liikunnan terveyshyötyjä sekä passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät
  • osaa kertoa riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksenhyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • fyysinen aktiivisuus : fyysisen aktiivisuuden merkitys terveydelle, liikuntamäärät, arki- ja hyötyliikunnan näkökulma, luontoliikunnan monipuolisuus, liikunnan vaikutukset työssä jaksamiseen, paikallaan olon vähentäminen
  • ravinto : lautasmalli, ateriarytmi, aterioiden koostaminen, ravinnon laatu, ruoan määrä
  • lepo: rentoutusharjoitukset, ajanhallinta, liian vähäisen unen vaikutukset, unihygienian merkitys

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Hyväksytty/ Hylätty

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely verkossa Moodle-alustalla

Course info

Oma tietokone ja nettiyhteydet

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).