Fall
Course name Well-being passport
Course date 01.10.2023 - 01.12.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Pirkko Mäntykivi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 07.08.2023 - 21.09.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Well-being passport

01.10.2023 - 01.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija tietää suomalaisen väestön fyysisen aktiivisuuden tason suhteessa terveysliikuntasuosituksiin
  • Osaa nimetä arkiliikunnan terveyshyötyjä sekä tietää passiiviseen elämäntyyliin liittyvät riskitekijät
  • Tietää riittävän levon merkityksen hyvinvoinnille ja osaa luetella unihygieniaa edistävät tekijät
  • Osaa luetella liian vähäisen unen riskitekijät terveydelle
  • Osaa selittää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merkityksen hyvinvoinnille ravitsemussuositukset huomioiden
  • Osaa koostaa omien ruokailutottumusten pohjalta terveellisiä aterioita

Sisältö:

  • Fyysinen aktiivisuus
  • lepo
  • ravinto

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Hyväksytty / hylätty.

Course way of working and time table

Työskentely verkossa Moodle-alustalla.

Course info

Tietokone, nettiyhteys

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 7.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 7.8.2023 tämän sivun yläosassa.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 7th August at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).