Spring
Course name Wellbeing technologies
Course date 06.03.2023 - 05.05.2023
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Titta Riihimäki
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 13.02.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Wellbeing technologies

06.03.2023 - 05.05.2023

Course description

Opiskelija

  • osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
  • osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
  • ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet

Sisällöt:

  • hyvinvointiteknologian sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
  • hyvinvointiteknologian kehittämistarpeet
  • hyvinvointiteknologian eettiset periaatteet

Prerequisites

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteen ja toimintamallien sekä ihmiskehon perustoimintojen ymmärtämys toimivat pohjatietona kurssin suorittamiselle.

Assessment criteria

Kaikki kurssitehtävät arvioidaan hyväksytty – täydennettävä – asteikolla. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksytyn suorituksen jokaisesta kurssitehtävästä.

Course way of working and time table

Opiskelija työskentelee kurssin aikana itsenäisesti Diakle-oppimisalustalla tutustuen annettuun materiaaliin sekä suorittaen annetut kirjalliset ja tiedonhakutehtävät kurssin aikana. Opintojakson orientoiva tehtävä palautetaan ensimmäisen viikon aikana.

Course info

Tietokone, nettiyhteys.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.