Non-stop
Course name Introduction to smart technologies in care
Course date 01.09.2020 - 30.09.2021
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Janika Tommiska ja Sari Merilampi
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 17.08.2020 - 31.08.2021
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Introduction to smart technologies in care

01.09.2020 - 30.09.2021

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija tietää hyvinvointiteknologian käsitteenä ja ymmärtää sen laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden. Opiskelija tunnistaa teknologian merkityksen hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisessä. Opiskelijalla on valmiudet toimia monialaisessa yhteisössä ja tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja mielenkiinnon kohteitaan.

Sisältö: Hyvinvointiteknologia käsitteenä; robotiikka; pelillisyys; hyötypelit; etäpalvelut; turvallisuusteknologia; terveysteknologia; hyvinvoinnin mittaaminen; esteettömyys; 3D-tulostaminen; potilastietojärjestelmät; tekoäly; medikaalinen teknologia; monialainen yhteistyö; kehittäminen.

 

Assessment criteria

Opintojakso koostuu videoluennoista, luentotenteistä ja -tehtävistä, verkossa suoritettavista labraharjoitustöistä sekä lopputentistä. Kaikki harjoitustyöt, luentotentit ja lopputentti pitää suorittaa hyväksytysti. Lopputentti arvioidaan asteikolla 0-5 ja tästä muodostuu kurssiarvosana.

Course way of working and time table

Opintojakso on NONSTOP -toteutus, jonka voi suorittaa itsenäisesti verkossa aikavälillä 1.9.2020-30.9.2021. Ilmoittautuminen NONSTOP -toteutukselle päättyy 31.8.2021.

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.  Opintojakso toteutetaan kokonaan Moodle-alustalla. Kaikki luentomateriaali jaetaan Moodle-alustalla.

Opintojakso on moniopettajainen ja eri alojen asiantuntijat ovat valmistelleet kurssin osioita. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää hyvinvointiteknologian käsitteenä ja ymmärtää sen laaja-alaisuuden ja monipuolisuuden. Opiskelija tunnistaa teknologian merkityksen hyvinvointi- ja terveysalan kehittämisessä. Opiskelijalla on valmiudet toimia monialaisessa yhteisössä ja tunnistaa omia kehittymistarpeitaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Opiskelijalla on ymmärrystä erilaisista terveys- ja hyvinvointialalla sovellettavista teknologioista kuten robotiikasta, mobiiliteknologiasta ja hyötypeleistä, turvallisuusteknologiasta, tiedon älykkäästä hyödyntämisestä ja (puettavasta) terveysteknologiasta, 3d mallinnuksesta ja tulostuksesta, virtuaalitodellisuudesta sekä erilaisista sähköisistä asiakasjärjestelmistä.

Opettaja esittelee opintojakson suoritusajankohdat Moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö:

  • Luennot, luentotentit ja lopputentti 20 h
  • Labraharjoitukset ja itseopiskelu 53 h
  • Tenttiin valmistautuminen 8 h
  • Yhteensä 81 h

Course additional info

Yhteydenpitotavat opintojakson aikana: opintojakson yhteydenpitotapana käytetään Moodlen viestintätapoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija voi tilata opintosuoritusotteen osoitteesta: avoinamk@samk.fi.

 

Course enrolment info

Opintojakso on NONSTOP -toteutus, jonka voi suorittaa itsenäisesti verkossa aikavälillä 1.9.2020-30.9.2021. Ilmoittautuminen NONSTOP -toteutukselle päättyy 31.8.2021.

HUOM! NONSTOP -opintojaksoihin ilmoittautuminen on sitova eikä peruutusoikeutta ole.

Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa ilmoitettuun sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk -sähköpostitili. Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk -sähköpostiin.