Spring
Course name A Healthy and Responsible Organisation
Course date 11.01.2023 - 26.03.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sari Suominen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

A Healthy and Responsible Organisation

11.01.2023 - 26.03.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana vastuullista liiketoimintaa, niin yrityksen, työyhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta
  • soveltaa eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita omassa toiminnassa, työyhteisössä ja organisaatiossa
  • asettaa eettisen ja vastuullisen toiminnan ja johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä hankkia niihin vastauksia

Sisältö:

  • Eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet
  • Työhyvinvointi osana vastuullista liiketoimintaa
  • Työhyvinvoinnin osa-alueet
  • Työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Palautettavia tehtäviä on kolme: orientaatiotehtävä, oppimispäiväkirja ja PowerPoint-muotoinen harjoitustyö, joka tehdään 1-4 hengen ryhmissä. Opiskeluun sisältyy yrityskäynti/-käyntejä itse valittuun (tai ryhmän valitsemaan) kohdeorganisaatioon, jossa tehdään työhyvinvointikartoitus. Yrityskontaktit voi mahdollisuuksien mukaan hoitaa myös etätyövälinein. Kurssilla hyödynnetään Työelämäsafari-projektissa kehiteltyä menetelmää. Katso tarkempi kuvaus toteutussuunnitelmasta.

Opintojakso alkaa 11.1.2023 ja päättyy 26.3.2023. Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville on silti aikatauluja, joita pitää noudattaa. Tarkemmat tiedot tulevat Moodleen.

Course additional info

Case-yrityksenä toimii opiskelijan/opiskelijaryhmän itsensä valitsema organisaatio/työyhteisö.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Campusonline -opiskelijoille 40 paikkaa.