Summer
Course name A Healthy and Responsible Organisation
Course date 10.05.2023 - 31.07.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Sari Suominen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 31.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

A Healthy and Responsible Organisation

10.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana vastuullista liiketoimintaa, niin yrityksen, työyhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta
  • soveltaa eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita omassa toiminnassa, työyhteisössä ja organisaatiossa
  • asettaa eettisen ja vastuullisen toiminnan ja johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä hankkia niihin vastauksia

Sisältö:

  • Eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet
  • Työhyvinvointi osana vastuullista liiketoimintaa
  • Työhyvinvoinnin osa-alueet
  • Työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Palautettavia tehtäviä on kolme: orientaatiotehtävä, oppimispäiväkirja ja PowerPoint-muotoinen harjoitustyö, joka tehdään 1-3 hengen ryhmissä. Opiskelu on soveltavaa ja käytännönläheistä. Opiskelumateriaalissa on mukana kirjallista ja videomuotoista aineistoa. Harjoitustyö on työhyvinvointikartoitus, joka tehdään itse valittuun (tai ryhmän valitsemaan) yritykseen tai muuhun kohdeorganisaatioon. Opiskeluun sisältyy siis yrityskäyntejä. Yrityskontaktit voi mahdollisuuksien mukaan hoitaa myös etätyövälinein. Kurssilla hyödynnetään Työelämäsafari-projektissa kehiteltyä menetelmää. Tervetuloa mukaan! Ps. Kohdeorganisaatiota kannattaa miettiä jo valmiiksi.

Opintojakso alkaa 10.5. ja päättyy 31.7.2023. Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville on silti aikatauluja, joita pitää noudattaa. Tarkemmat tiedot tulevat Moodleen.

Course additional info

Case-yrityksenä toimii opiskelijan/opiskelijaryhmän itsensä valitsema organisaatio/työyhteisö.

Course enrolment info

HUOM! LABin kesän Campusonline-opinnoille ilmoittautumisaika päättyy 31.3.2023.

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Hinta 75 €.