Non-stop
Course name The basic of ICF classification and GAS -method
Course date 02.01.2023 - 29.12.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maria Maljanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.11.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

The basic of ICF classification and GAS -method

02.01.2023 - 29.12.2023

Course description

Opintojaksolla tutustut ICF eli International Classification of Functioning, Disability and Health -luokituksen periaatteisiin ja saat harjoitella ICF -luokituksen käyttöä erilaisten kuntoutujaesimerkkien avulla. Kurssilla tutustut GAS eli Goal Attainment Scaling menetelmän periaatteisiin ja harjoittelet GAS menetelmän avulla kuntoutujan tavoitteiden laatimista sekä tavoitteiden arviointia. Kurssin voit suorittaa itsenäisesti sinulle sopivaan ajankohtaan.

Keskeinen sisältö:

Opiskelija tutustuu verkkokurssilla ICF luokitukseen ja ICF:n merkitykseen osana kliinistä päättelyä. Opiskelija tutustuu ICF luokituksen periaatteisiin sekä saa harjoitusta ICF luokittelun käytöstä kliinisessä työssä. Opiskelija tutustuu GAS-menetelmän perusteisiin ja sen käyttämiseen kliinisessä työssä kuntoutuksen tukena. Opiskelija harjoittelee GAS-tavoitteiden laatimista ja niiden arviointia.

Course way of working and time table

Toteutus on verkkokurssi, joka sisältää teoriatietoa, käytännön esimerkkejä, videoita, välikokeita ja tehtäviä. Opiskelija suorittaa itsenäisesti kurssia oman aikataulun mukaisesti. Kurssi ei sisällä kontaktiopetusta verkossa.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.