Summer
Course name Human rights and diversity
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Humanities and Education HUB
Teacher Laura Keihäs
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 09.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Human rights and diversity

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Tule mukaan oppimaan perus- ja ihmisoikeuksia, ihmisoikeuskasvatusta, esteettömyyttä, yhdenvertaisuutta sekä kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä työotetta!

Ihmisoikeudet ja moninaisuuden kohtaaminen -opintojaksolla opit tarkastelemaan moninaisuutta yksilö- ja yhteisötasolla ja saat valmiuksia moninaisuuden kohtaamiseen sensitiivisesti ja voimavaralähtöisesti. Opit tiedostamaan ihmisoikeuksia kunnioittavan ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana.

Tavoitteet:

Opiskelija

  • hahmottaa minuutta ja toiseutta määrittäviä tekijöitä laaja-alaisesti
  • kykenee ammatillisesti arvioimaan ja tiedostamaan suhdettaan moninaisuuteen
  • tutustuu kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen
  • osaa ottaa huomioon erilaisten yksilöiden ja ryhmien erityisyyden omassa toiminnassaan
  • pystyy toimimaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kielellistä esteettömyyttä ja osallisuutta edistävällä tavalla
  • tuntee kielellisen yhdenvertaisuuden merkityksen ja osaa toimia esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämiseksi
  • tiedostaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja demokraattisen arvopohjan merkityksen ammatillisen ajattelun ja toiminnan perustana

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät opintojakson verkkoalustalla.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opintojaksolla on erilaisia oppimistehtäviä, verkkotestejä ja verkkokeskusteluita. Opintojakson aikana opiskelija tekee myös ihmisoikeuskasvatustunnin suunnitelman. Opintojaksolla käytetään aineistoina mm. videoita, verkkolähteitä ja monipuolisia tekstejä. Opiskelija saa kaikki tarvittavat opintomateriaalit verkkoalustalta.

Opintojakso koostuu kahdesta eri osiosta:

  • Ihmisoikeuskasvatussalkku 3 op (Tehtävät 1 -3)
  • Moninaisuus ja yhdenvertaisuus 2 op (Tehtävät 4-6)

Molempiin osioihin sisältyy kolme tehtävää. Opintojaksolla on siis yhteensä kuusi tehtävää ja yksi vapaaehtoinen bonustehtävä. Aluksi rakennetaan tietoperustaa perus- ja ihmisoikeuksista sekä ihmisoikeuskasvatuksesta suorittamalla tehtävät 1-3. Toisessa osiossa tarkastellaan moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta suorittamalla tehtävät 4-6. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin. Tehtävien tarkemman ohjeistuksen löydät opintojakson verkkoalustalta.

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

”Mielestäni kurssi oli rakennettu todella hyvin. Aineisto annettiin todella selkeästi oppilaille, mitä hänen pitää lukea. Tehtävien annot olivat myös selkeitä.”

“Motivaatio syntyi pelkästään siitä, että aihepiiri on niin merkityksellinen. Sain opintojaksolta käytännön eväitä, joita voin soveltaa myöhemmin alalla kuin alalla.” 

“Monipuolinen materiaali mitä sai käydä omaan tahtiin läpi. Laajojen kokonaisuuksien omaksuminen vie aikaa, mutta näihin on hyvä palata myöhemminkin ja lisätä omia tietotaitojaan. – -“

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.