Fall
Course name Physical activity and rehabilitation among older adults (master level)
Course date 01.10.2024 - 30.11.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Äijö Marja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 27.09.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Physical activity and rehabilitation among older adults (master level)

01.10.2024 - 30.11.2024

Course description

Liikunnalla ja kuntoutuksella on tutkitusti tärkeä rooli ikääntyvien toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Innostaako sinua mm. kansainväliset webinaarit, missä pääset kuulemaan ja keskustelemaan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa ikääntyvien liikunnasta ja kuntoutuksesta? Opintojaksolla pääset pohtimaan teemoja yhdessä eri puolelta Suomea olevien opiskelijoiden ja eri asiantuntijoiden kanssa. Opintojakson teemoja voit hyödyntää työskennellessäsi erilaisissa työtehtävissä ikääntyneiden parissa.

  • Kansainväliset ja kansalliset ikääntyvien ihmisten liikuntasuositukset ja yhteiskunnalliset muutokset, näyttöön perustuva toiminta
  • Ikääntyvien ihmisten kuntoutus ja kuntoutumistoiminta
  • Liikunta kuntoutusmenetelmänä ikääntyneillä
  • Liikunnan ja kuntoutuksen eettisyys

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakso opiskellaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä etäopintoina.

Opintojaksolla perehdyt liikunnan ja kuntoutuksen integraatioon itsenäisesti opiskellen, osallistumalla opintojakson luennoille ja tekemällä opintojaksoon liittyviä yksilö ja ryhmätehtäviä. Opintojaksolla pääset perehtymään iäkkäiden liikuntaan ja kuntoutukseen muuttuvissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa, analysoit iäkkään henkilön liikunnan ja kuntoutuksen integraatiota sekä rakennat luovia ratkaisuja liikunnan ja kuntoutuksen integraatioon. Vierailevat luennoitsijat tuovat kansainvälisen näkökulman teemaan.

Edellisten lisäksi opintojaksolla on kolme tehtävää: Tehtävä 1 on yksilötehtävä, arviointi hyväksytty / hylätty. Tehtävä 2 on yksilötehtävä, arviointi numeraalinen 0-5. Tehtävä 3 on ryhmätehtävä, arviointi numeraalinen 0-5.

Tehtävät on oltava palautettuna/tehtynä viimeistään 30.11.2024, kello 23.59.

Opintojaksolla on 4 tapaamista verkossa. Verkkotapaamiset ovat: Viikko 40 ti 1.10. klo 17-19 opintojakso alkaa verkkoympäristössä info- ja orientaatioluennolla Viikko 40 ke 2.10. klo 17-18 kv-luento 1 toteutuu verkkoympäristössä Viikko 41 ma 7.10 klo 17-18 kv-luento 2 toteutuu verkkoympäristössä Viikko 41 ke 9.10. klo 17-18 kv-luento 3 toteutuu verkkoympäristössä

Verkkotapaamisten luennot tallennetaan, jos luennoitsijat antavat siihen luvan ja ovat katsottavissa myöhemmin opintojakson ajan.

Course info

Opintojaksolle täytyy kirjautua viimeistään 30.09.2024.

Course additional info

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina mm. oppimisympäristössä olevia verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleita ja podcasteja. Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Course enrolment info

Opintojakso on osa Sosiaali- ja terveysalan ylempää AMK-tutkintoa: Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojaksot tuotetaan eri ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.