Summer
Course name My Active Life in Eldery Age
Course date 15.05.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Anne Ryhänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

My Active Life in Eldery Age

15.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Jäsentää toimintakyvyn käsitteen ICF-viitekehyksessä
 • Osaa arvioida ikäihmisen toimintakykyä laajasti laadukkailla arviointimenetelmillä ja hyödyntää tuloksia asiakaslähtöisessä tavoitteen asettelussa ja toimintakyvyn muutosten seurannassa
 • Osaa laatia GAS-tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa
 • Tietää keinoja asiakkaan arkiaktiivisuuden lisäämiseksi
 • Osaa kirjata toimintakyvystä asiakaslähtöisesti
 • Ymmärtää verkostoyhteistyön merkityksen ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa

Sisältö

 • Ikäihmisen toimintakyky (ICF)
 • Ikäihmisen toimintakyvyn arviointi
 • GAS-tavoitteiden nimeäminen
 • Keinot toimintakyvyn parantamiseksi/ylläpitämiseksi
 • Asiakaslähtöinen toimintakykytiedon kirjaaminen
 • Verkostot ikäihmisen toimintakyvyn tukena

Prerequisites

Opintojakso sopii erityisesti sote-alan toimijoille, mutta soveltuu myös kaikille ikääntyvien kanssa toimiville, toimintaa suunnitteleville tai tulevaisuudessa liiketoimintaa ikääntyville suunnitteleville.

Assessment criteria

Arviointi Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opiskelija toteuttaa yhdelle ikäihmiselle toimintakyvyn arvioinnin ja suunnitelman (GAS-tavoitteet) sekä toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ja raportoi prosessin = opintojakson arvioitava tehtävä

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.