Spring
Course name Age Friendly Business
Course date 16.01.2023 - 22.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Teacher Noora Silvennoinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.12.2022 - 08.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Age Friendly Business

16.01.2023 - 22.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Soveltaa ikäystävällisen yrityksen kriteerejä oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden tarpeita yrityksen kehittämisen perustana
  • Ymmärtää asiakaskokemuksen merkityksen oman yrityksensä/työpaikkansa ikäystävällisyyden kehittämiselle
  • Ymmärtää palvelumuotoilun lähtökohdat

Sisältö

  • Ikääntyvien asiakkaiden tarpeet yrityksen kehittämisen perustana
  • Ikäystävällisyys
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerit
  • Ikäystävällisen yrityksen kriteerien soveltaminen oman yrityksen/työpaikan ikäystävällisyyden kehittämisessä
  • Asiakaskokemuksen merkitys ikäystävällisyyden kehittämiselle sekä palvelumuotoilun rooli kehittämisessä

Opiskelija määrittelee ja työstää oman yrityksensä tai työpaikkansa kehittämiskohteita ikäystävällisen yrityksen kriteerien avulla.

Assessment criteria

Arviointi

hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Itsenäinen työskentely 135 h.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.