Spring
Course name Many forms of creative expression in interaction work
Course date 20.01.2023 - 30.04.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Outi Rantatulkkila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 05.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Many forms of creative expression in interaction work

20.01.2023 - 30.04.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa

  •  käyttää ja soveltaa ilmaisun monien muotojen mahdollisuuksia ja keinoja/menetelmiä tavoitteellisessa vuorovaikutustyössä
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista luovan ilmaisun toimintaa erilaisten asiakkaiden kohtaamisessa
  • tukea erilaisten asiakkaiden ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä

Sisältö:

Opintojakson keskeiset teemat:

  • Luovuus osana arkea: luova toiminta mahdollistamassa yhteyttä itseen ja toisiin
  • Luova toiminta tukemassa osallisuutta ja hyvinvointia
  • Luovuus ja taiteen sekä ilmaisun soveltavat muodot vuorovaikutuksen tukena
  • Ilmaisun monet muodot minäpystyvyyden ja resilienssin tukena
  • Ilmaisun monet muodot ryhmän-/yksilöiden ohjauksessa
  • Oman ilmaisuprojektin suunnittelu, toteutus ja arviointi

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkkotallenteita, verkko-oppimismateriaaleja ja itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Opintojaksolla on yksi vapaavalintainen ohjaustapaamista verkossa, johon ilmoittaudutaan Moodlessa olevalla linkillä.

20.1. – 30.4.2023. Opintojakson suorittaminen edellyttää opintojakson rakenteen mukaista etenemistä ja oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista annetun aikataulun mukaisesti. Aikataulu ja eteneminen kuvataan tarkemmin opintojakson Moodle-alustalla.

 

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä.  Kaikki mahtuvat mukaan!

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet ilmoittautumislinkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.