Summer
Course name Climate-friendly food services
Course date 17.05.2021 - 31.08.2021
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.11.2020 - 01.02.2021
Implementation plan
Enrol

Climate-friendly food services

17.05.2021 - 31.08.2021

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää ammattikeittiöiden merkityksen uusien ilmastokestävien ruokapalveluiden edistäjänä ja osaa valita sopivia keinoja hiilijalanjäljen vähentämiseksi ruokapalveluprosesseissa kuten ruokapalveluiden ja ruokalistojen suunnittelu, elintarvikehankinnat, laitteiden käyttö, valmistus, kuljetus ja tarjoilu.
 • Opiskelija ymmärtää ruokahävikin käsitteet, hävikin synnyn kriittiset pisteet ja keinot ruokahävikin hallintaan.
 • Opiskelija hallitsee turvallisen ja terveellisen kasviruokailun suunnittelun ja toteuttamiseen ja kasviproteiinilähteiden käyttöä.
 • Opiskelija osaa viestiä asiakkaille ilmastokestävistä ruokapalveluista.

Sisältö:

 • Millaisia keinoja ja välineitä ruokapalveluissa on ilmastokestävien ruokapalvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen asiakaslähtöisesti?
 • Miten ruokapalveluiden hiilijalanjälkeä arvioidaan, tai miten sitä voidaan laskea?
 • Mitä on ruokahävikki, hävikin synnyn kriittiset pisteet ja miten hävikkiä voidaan hallita?
 • Miten toteutetaan kasvispainotteisia ruokapalveluja terveellisesti ja turvallisesti?
 • Miten uusia proteiinin lähteitä käytetään ruuanvalmistuksessa ja miten ne sopivat erityisruokavalioihin?
 • Miten ilmastokestävistä ruokapalveluista viestitään?

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Prerequisites

Perustiedot ruoka- ja ravitsemispalvelujen toiminnasta

 

Assessment criteria

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet:
 • Verkkotehtäviä
 • Verkkotenttejä

Opintojakso arvioidaan arvosanalla hyväksytty / hylätty.

Course way of working and time table

Toteutus: Opintojakson aloitusinfoluento kuunneltavissa opintojakson verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksoon kuuluu case-tehtäviä, jotka voi tehdä työpaikalle, hankkeeseen tai kuvitteelliseen toimintaympäristöön joko yksin tai pienryhmässä. Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin.
 • Orientaatio ilmastokestävyyteen 1 op
 • Ilmastokestävyys ruokapalveluissa 1 op
 • Ruokahävikki ja sen hallinta 1 op
 • Terveellinen ja turvallinen kasvisruoka 1 op
 • Case-tehtävä 1 op

Course info

Opiskelumateriaali: Learnissa löytyvät opintojakson materiaali, e-kirjoja linkitettyinä, nauhoitettuja luentoja, oppimistehtävät ja verkkotestit.

Course additional info

Peruminen Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi.